21. ledna 2023: XXX. SETKÁNÍ HERPETOLOGŮ A TERARISTŮ Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA
21. ledna 2023: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác
4. února 2023
: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác
4. března 2023
:TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác
11.
března 2023: PŘEDJARNÍ SETKÁNÍ HERPETOLOGŮ A TERARISTŮ. Velká zoologická posluchárna Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, Praha 2
1. dubna 2023: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác
27. dubna
1. května 2023: DO TRETICE NA VÝCHOD SLOVENSKAExkurse TSP
29. dubna 2023
: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác
3. června 2023
: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác
30. června 16. července 2023: SEVERNÍ MAKEDONIÍ A ALBÁNÍ OD KORABU PO BUTRINTExkurse TSP

1. července 2023
: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác
22. července 2023
: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác
12. srpna 2023
: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác
26. srpna 2023
: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác
30. září 2023: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác
25.
29. října 2023: POČTVRTÉ DO MAĎARSKÉ PUSZTY. Exkurse TSP
18. listopadu 2023
: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác
25. listopadu 2023:
PODZIMNÍ SETKÁNÍ HERPETOLOGŮ A TERARISTŮVelká zoologická posluchárna Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, Praha 2
2. prosince 2023
: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác
8. 10. prosince 2023: WROCŁAW A OPOLE: DO ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD A NA ADVENTNÍ TRHY. Exkurse TSP

 

TERMÍNY SCHŮZEK KLUBU CHOVATELŮ ŽELV
N
EDĚLE od 9:00
Přednáškový sál Zoo Praha

Schůzky (želví dny) v roce 2023: opět vždy v neděli 5.2., 28.5., 15.10. a 5.11.


TERMÍNY ŽIVÉ EXOTIKY

(zivaexotika.cz, TOP Hotel Praha, Blažimská 1781/4, Praha 11-Chodov od 9:00 do 13:00)

16. prosinec 2023
13. leden 2024
24. únor 2024
23. březen 2024
13. duben 2024
18. květen 2024
22. červen 2024
7. září 2024
19. říjen 2024
16. listopad 2024
21. prosinec 2024

 

Facebook