21. ledna 2023: XXX. SETKÁNÍ HERPETOLOGŮ A TERARISTŮ Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA
21. ledna 2023: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác
4. února 2023
: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác
4. března 2023
:TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác
11.
března 2023: PŘEDJARNÍ SETKÁNÍ HERPETOLOGŮ A TERARISTŮ. Velká zoologická posluchárna Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, Praha 2
1. dubna 2023: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác
27. dubna
1. května 2023: DO TRETICE NA VÝCHOD SLOVENSKAExkurse TSP
29. dubna 2023
: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác
3. června 2023
: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác
30. června 16. července 2023: SEVERNÍ MAKEDONIÍ A ALBÁNÍ OD KORABU PO BUTRINTExkurse TSP

1. července 2023
: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác
22. července 2023
: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác
12. srpna 2023
: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác
26. srpna 2023
: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác
30. září 2023: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác
25.
29. října 2023: POČTVRTÉ DO MAĎARSKÉ PUSZTY. Exkurse TSP
18. listopadu 2023
: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác
25. listopadu 2023:
PODZIMNÍ SETKÁNÍ HERPETOLOGŮ A TERARISTŮVelká zoologická posluchárna Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7, Praha 2
2. prosince 2023
: TERRABAZAR První základní jazykové škola Horáčkova 1100, Pankrác
8. 10. prosince 2023: WROCŁAW A OPOLE: DO ZOOLOGICKÝCH ZAHRAD A NA ADVENTNÍ TRHY. Exkurse TSP

 

TERMÍNY SCHŮZEK KLUBU CHOVATELŮ ŽELV
N
EDĚLE od 9:00
Přednáškový sál Zoo Praha

Schůzky (želví dny) v roce 2023: opět vždy v neděli 5.2., 28.5., 15.10. a 5.11.


TERMÍNY ŽIVÉ EXOTIKY
2023
(zivaexotika.cz, TOP Hotel Praha, Blažimská 1781/4, Praha 11-Chodov od 9:00 do 13:00)

16. září 2023
14. říjen 2023
11. listopad 2023
16. prosinec 2023

Facebook